ENG
BUL
ESP
За Нас
Контакти
Човешки Ресурси
Услуги
Съхранение на стоки под температурен режим
Приготвяне на поръчки по заявка
Замразяване на плодове
Офиси под наем
Паркинг за камиони
Клиенти
Карта на Сайта
Зона за клиенти
Услуги
Хладилна База ЕУРОФРИО Ви предлага комплексни услуги свързани с управлението на стоките предоставени на съхранение, съблюдавайки Вашите персонални изисквания, чрез следните етапи на работа:
           - Планиране на предоставяните услуги;
           - Приемане на стоките;
           - Складово управление;
           - Експедиция;
           - Дистрибуция до краен клиент.
Планиране
Анализираме внимателно това от което се нуждаете, предлагайки точния набор от предоставени услуги. По този начин постигаме високи резултати, намалявайки Вашите оперативни разходи.
Приемане на стоките
При постъпването стоките се броят, инспектират за увреждания и разполагат на точното място в хладилните камери. Количеството, качеството и разположението на постъпилите стоки е на Ваше разположение чрез клиентско име и парола в нашия web site.
Складово управление
Многофункционален и ефекасен складов софтуер, който улеснява достъпа на информация и контрола на стоките постъпили на съхранение, тяхната наличност, дата и час на постъпване, дата на производство и срок на годност. Чрез справки в реално време Нашите клиенти могат да резервират необходимите им складови площи, да нареждат дистрибуция на стоки до тяхните клиенти, да контролират наличността и движението им. В ЕУРОФРИО ние носим пълната отговорност и гарантираме, че поверените ни стоки ще бъдат доставени до Вашите клиенти в същото количество и качество констатирано при тяхното приемане.